ITELY - B     Международен транспорт и спедиция

[ Отиди към стария сайт ]

Член на Българската търговско-промишлена палата

ИТЕЛИ-Б ООД
Проект №BG16RFOP002-2.073-5924-C01,
наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсатана ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“