Фирма "Ители-Б" предлага следните услуги:


   Превоз на частични, комплектни, компектни групажни пратки, извънгабаритни товари, автохладилен превоз, автовозен транспорт от и за европейските страни - България, Италия, Франция, Испания и Португалия.

   КАРГО - застраховки при рискови товари, застраховане по желание на клиента эа допълнителна сигурност на товара.
   Дружеството работи съвместно с митнически агенти в градовете: Венеция, Анкона, Бари, Бриндизи, Милано и Болония.

   "Ители-Б" дава възможност на своите клиенти пратките им да бъдат транспортирани от или до зададен от клиента адрес или от складовите бази, с които разполага дружеството.

   Дружеството формира групажни камиони всяка седмица от Милано и Болония за София.