Специални товариITELY-B превозва опасни товари(ADR). Има лиценз за превоз на взривоопасни вещества и изделия. Фирмата има пълен лиценз за превоз на оръжие и стоки с възможна двойна употреба.

ADR (клас 1)
За повече информация:
GSM: 0888 88 77 07